„Csöndes minden, csöndes…” Az ifjú Bartók zeneszerzői világa az 1903-as esztendőben

Dátum
2013-05-31T07:44:27Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Bartók Béla neve a világon mindenütt ismert. Mővészete - és nem utolsó sorban emberi mivolta - a XX. század kiemelkedı alakjai közé emelte ıt. A róla megjelent irodalmi vagy elemzı mővek sokasága mutatja azt ez érdeklıdést, amelyet egy ilyen tehetség a többi ember látókörébe kerülve „automatikusan” kivív magának. Nem lehet a sugárzó, áradó mőveibıl és egyben az ıt övezı misztikumból valóban is kideríteni, pontosan ki volt ı.

Leírás
Kulcsszavak
Bartók Béla, zeneszerzés
Forrás