Az előzetes letartóztatás

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájául a legsúlyosabb kényszerintézkedést, az előzetes letartóztatást választottam. Ezen kényszerintézkedés alkalmazásakor a terhelt személyi szabadságának elvonása történik jogerős bírói ítélet nélkül. Alkalmazásának célja, hogy biztosítsák a büntetőeljárás sikerét, valamint, hogy újabb bűncselekmény elkövetését megakadályozzák. Nem szabad összetévesztenünk az előzetes letartóztatást a szabadságvesztéssel. Igaz az, hogy mindkét esetben a személyi szabadság elvonása történik, azonban míg az előzetes letartóztatásnál a terhelt bűnösségének megállapítása jogerős bírói határozatban nem történt meg, addig a szabadságvesztésre már a jogerős bírósági határozat meghozatalát követően kerül sor. Úgy gondolom, ez a téma napjainkban nagy érdeklődést vált ki, mind a közvélemény, mind a jogtudománnyal foglalkozó szakemberek körében is. Dolgozatomban célom bemutatni az előzetes letartóztatás alaki, valamint tartalmi feltételeit, elrendelését, foganatosítását, illetve a letartóztatottak jogállását. Ezen felül kitérek a letartóztatás tartamára, időtartamára, valamint a megszűnésére, illetve a megszüntetésére. Fontosnak tartom megemlíteni a letartóztatással kapcsolatos jogorvoslatot, illetve a kártalanítás lehetőségét is. Egy külön fejezetet szentelek az előzetes letartóztatás alternatíváinak. Ezen fejezeten belül írok az őrizetbe vételről, a házi őrizetről, a távoltartásról, az ideiglenes kényszergyógykezelésről, az intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosításáról, illetve az óvadékról.

Leírás
Kulcsszavak
előzetes letartóztatás, alternatívái
Forrás