Különböző elővetemények és tápanyagellátási szintek hatása a kukorica termésére és termésképző elemeire

Dátum
Szerzők
Holovács, Viktor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az alternatív növények előveteményhatását vizsgáltam a kukorica termésére és termésképző elemeire, különböző tápanyagellátottsági szintek mellett. Először körbejártam a téma szakirodalmi hátterét. A kukorica jellemzésével kezdtem, majd szót ejtettem a zöldítésről és a kísérletben szereplő alternatív növényekről is. Ezt követően a kísérlet helyszínét és az agrotechnikai műveleteket mutattam be. Továbbá a kísérlet eredményeit is elemeztem. A kapott eredményekre reagálva tettem javaslatokat az alternatív növények bevonására a vetésszerkezetébe.
Leírás
Kulcsszavak
kukoricahibrid, alternatív növények, vetésváltás, kukorica
Forrás