A termőföld jogi szabályozása

Dátum
2009-07-27T12:25:43Z
Szerzők
Timkó, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom megírásával az volt a célom, hogy megismertessem e jogterület általam fontosabbnak tartott részeit. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy dolgozatomban e jogterület átfogó bemutatására vállalkoztam volna. A források tanulmányozása után jutottam arra a következtetésre, hogy a dolgozatban szereplő szempontokat veszem alapul. Magyarország a földek használati értékét tekintve előkelő helyet foglal el Európában. A termőföldek védelmével összefüggő tevékenység földügyi hatáskörbe tartozó feladat. Ma is és a jövőben is igen lényeges szempont, hogy a nemzeti vagyon 20%-át képező megújuló természeti erőforrás, a termőtalaj védelmére hangsúly helyeződjön.
Leírás
Kulcsszavak
termőföld
Forrás