Franchise rendszerek bemutatása

Dátum
Szerzők
Szatmári, Máté Lajos
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom elkészítésének célja a franchise jelenségének minél átfogóbb bemutatása volt, amely során megismertettem a franchise üzletnek a történelem során való alakulását, a franchise fogalmának eltérő megközelítéseit, a társadalomra gyakorolt hatásai közül a legfontosabbakat, a hálózati szereplők részvételével járó előnyöket és hátrányokat, illetve a franchise egymástól eltérő típusait. Ezen felül kiemelten fontosnak tartottam a franchise üzlet folytatásához szükséges franchise szerződés felépítésének és a szerződéssel járó anyagi kötelezettségek, továbbá a Magyar Franchise Szövetség legfontosabb tudnivalóinak ismertetését. Dolgozatomból kiderült, hogy a franchise egy rendkívül sikeres és népszerű vállalkozási forma, amelynek térhódítása egyre inkább növekvő tendenciát mutat mind a vállalkozók és a munkavállalók terén egyaránt. A franchise hálózatok és azok tagjainak száma nem csak globálisan gyarapodik, hanem Magyarországon is egyre gyorsabb ütemben növekszik képviseletük. Hazánkban a politikai rendszerváltást követően nyílt lehetőség a franchise megtelepedésére és az azóta eltelt 25 év során megalakult a hazai franchise vállalkozók érdekeit védő és képviselő Magyar Franchise Szövetség (MFSZ). Az MFSZ védelmet nyújt a franchise hazai képviselete számára, segít a franchise érdekeinek érvényre juttatásában, együttműködik az állami szabályozó szervekkel, nyomon követi a legfrissebb szakmai publikációkat és módszereket, majd továbbadja a tudást a hazai vállalkozóknak, illetve biztosítja a magyar franchise hálózatok külpiacra lépését és az ehhez szükséges eszközöket. A franchise egy rendkívül változékony és egyben komplex vállalkozási forma. Változékony, hiszen még egzakt definíció sem létezik, amelyben a szakértők vagy a franchise kutatói teljes mértékben kiegyeznének, ebből kifolyólag elmondható, hogy a franchise-nak nincs tipikus formátuma, viszont vannak általános elemei, amelyek felfedezhetőek a legtöbb hálózat működésében és/vagy szerződéseiben. Ezen felül komplex is, hiszen ha csak a franchise szerződés tartalmi elemeit vesszük szemügyre, láthatjuk, hogy még a kapcsolat legalapvetőbb dokumentumában foglaltak is kiterjedhetnek az együttműködés minden egyes területére, a szerződés időtartama alatt lehetségesen felmerülő különböző opciókra, a partnerek jogaira és kötelezettségeire vagy bármi más olyan tényezőre, amely meghatározó pontja lehet a szerződő felek kooperációjának. A franchise nem csak az együttműködő partnerek kapcsolatára van hatással, hanem mindazon piaci szereplők helyzetén változtat, akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek a hálózatok tevékenységével, legyenek munkavállalók, versenytársak, beszállítók vagy akár fogyasztók. Ezek a hatások nem minden esetben pozitívak, ugyanis egy franchise hálózat gazdasági potenciáljának, szervezettségének és szakmai tudásának köszönhetően sokszor csődbe juttatja azon önálló kisvállalkozásokat, amelyek ugyanazon területen folytatnak tevékenységet és nem rendelkeznek azon erőforrásokkal, amelyekkel hosszú távon versenyképesek maradhatnának a piacon. A negatívumok ellenére elmondhatjuk, hogy a franchise jelenléte a vele kapcsolatos esetek döntő többségében pozitív hatást gyakorol a piac szereplőire. A franchise jövőjét nehéz lenne megjósolni, de kijelenthetjük, hogy további változásokon fog keresztül menni, hiszen már a középkor óta létezik ez a jelenség és ma már teljesen mást értünk a franchise fogalma alatt, mint ötszáz évvel ezelőtt. A franchise hálózatok nagyságáról és a tagok számáról elmondható, hogy dinamikus ütemben várható a növekedésük, ugyanis az utóbbi évtizedek tapasztalataiból és adataiból kiderült, hogy egyre jelentősebb és népszerűbb vállalkozási formává válik a franchise, hiszen egyre többen ismerik fel a benne rejlő lehetőségeket ahhoz, hogy sikeres és jövedelmező vállalkozást vezethessenek.
Leírás
Kulcsszavak
franchise hálózat, franchising, Magyar Franchise Szövetség
Forrás