A BÜKK-MAK LEADER vidékfejlesztési közösség eredményességének és hatékonyságának vizsgálata

Dátum
2012-11-07T12:57:54Z
Szerzők
Sovárszky, Rita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a BÜKK-MAK Leader közösségi kezdeményezésű akciócsoport pénzügyi eredményességét és hatékonyságát vizsgáltam. A kutatásom alapját a 2012 augusztusában kiadott Állami Számvevőszék által kiadott jelentés szolgálta. Szakdolgozatomban részletesen foglalkozom az Európai Uniós vidékfejlesztési támogatási rendszer működésével. Munkámban részletesen bemutatom a BÜKK-MAK Leader Akciócsoportot; felépítését, célkitűzéseit, valamint működése óta elért eredményeit. Ezen kívül a HACS munkatervi beszámolói alapján javaslatokat teszek egyéb elemző módszerekre, melyekkel a Leader közösségek hatékonysága vizsgálható.
Leírás
Kulcsszavak
leader, vidékfejlesztés
Forrás