Az Agrárius Kft. versenyképességének elemzése

Dátum
Szerzők
Varga, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban egy 1991-óta Debrecenben működő vállalkozás versenyképességét vizsgálom azzal a céllal, hogy megtaláljam a vállalkozás erősségeit, illetve gyengeségeit és olyan fejlesztési lehetőségeket fogalmazzak meg, amivel a cég a további években is sikeres maradhat. A szakdolgozatom első részében a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatban felmerülő fogalmakra adok választ, majd vállalati versenyképességgel összefüggő definíciókat ismertetek, illetve bemutatom az általam használt elemzési módszereket. A dolgozatom második felében ezeknek a módszereknek a gyakorlati alkalmazását mutatom be kifejezetten az Agrárius Kft. szemszögéből. Végül összesítem a kapott eredményeket és kiértékelem az egyes üzletrészek jövedelmezőségét, fejlesztési lehetőségeit.
Leírás
Kulcsszavak
versenyképesség, kkv
Forrás