Umberto Eco: A rózsa neve és Dan Brown: Angyalok és démonok történelem felöli értelmezése

Dátum
2013-04-24T09:14:37Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban két regényt elemzek és hasonlítok össze, Umberto Eco: A rózsa neve és Dan Brown: Angyalok és démonok-at. Öt fejezetre van bontva a szakdolgozatom. Ezekben a fejezetekben leírom azt, hogy az irodalom és történetírás illetve a történelem és a fikcionális történelem hogyan válik szét. Ezután külön-külön elemzem a két regényt az inkvizíció illetve az ókor felöl. Majd külön fejezetben tárgyalom a két regény közötti intertextuális viszonyt, végül pedig röviden összegzem a témámat.

Leírás
Kulcsszavak
intertextualitás, detektívregény, fikció, történetírás, inkvizíció
Forrás