A gazdasági szabadság indexének vizsgálata Magyarország példáján keresztül

Dátum
2013-04-02T07:21:49Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témájául az intézményi közgazdaságtan témakört, illetve azon belül a gazdasági szabadság kérdéskörét választottam. A dolgozatom célja a gazdasági szabadság indexének vizsgálata empirikus kutatások alapján. A munkám központi részét képezi a világ országainak gazdasági szabadságának vizsgálatával foglalkozó amerikai tanulmány 2012. évi beszámolója. A beszámolók adatai alapján Magyarország gazdasági helyzetét vizsgáltam. Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy az országok demokratikus vagy diktatórikus volta, valamint intézményi berendezkedése milyen hatással van gazdasági helyzetükre.

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági szabadság indexe, intézményi közgazdaságtan
Forrás