TEREPI MŰSZERES MÉRÉSEK EGY NYÍRBÁTORI MINTATERÜLETEN

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A munkám célja az volt, hogy az általam kiválasztott nyírbátori mintaterületen különféle geodéziai műszerekkel végezzek terepi méréseket, majd az ezek során rögzített adatokat térinformációs rendszerekbe (GIS) foglalva feldolgozzam, megjelenítsem, elemezzem és összehasonlítsam. A mérésekhez egy libellás szintezőt és két Garmin GPS-t használtam. Először a szintezővel és csak az egyik GPS-szel dolgoztam. Ekkor több ismeretlen koordinátájú és magasságú pontot határoztam meg a magassági alapponthálózat segítségével.

Leírás
Kulcsszavak
Nyírbátor, műszeres mérések
Forrás