Programozási versenyfeladatok

Dátum
2006-08-01T08:57:39Z
Szerzők
Nyírcsákné Végh, Ilona
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny története az 1984/85-ös tanévben kezdődött. A verseny elsődleges célja az, hogy az általános és a középiskolák tanulóinak lehetőséget adjon programozási ismereteik és képességeik összehasonlítására. Az első fordulóban a tanulók analizáló képességét mérik számítógép használata nélkül, a második fordulóban három-öt kisebb, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldani számítógépen, a harmadik fordulóban 2-5 nagyobb, esetleg már részben megoldott, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatot kell megoldani. A versenyfeladatok a problémamegoldó, algoritmizáló, modellalkotó, modularizáló készséget mérik fel és elvárják egy programnyelv használatában való jártasságot. A hangsúly nem az egyes nyelvek részleteinek, hanem a módszeres programozás fogalmainak, elveinek és gyakorlatának, a helyes programozási módszereknek és stílusnak géptől és nyelvtől független ismeretén van. A dolgozatomban első fordulós feladatokból (kivéve a mohó algoritmus ütemezés feladata) válogattam. Az első részben megpróbáltam a problémához szükséges ismeretek szerint csoportosítani a feladatokat, és a megoldást olyan módon megfogalmazni, amely a későbbiekben is hasznosítható. A második részben egy feladatsor elemzését végeztem el.
Leírás
Kulcsszavak
Nemes Tihamér OKSZTV, rekurzió, lista, sor, algoritmus
Forrás