Hexaciklusos O,N-heterociklusok előállítása 5-metoxiszalicilaldehidből kiindulva

Dátum
Szerzők
Győrffy, Roland
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
5-metoxiszalicilaldehidből kiindulva olyan (2H)-kromén származékokat állítottam elő, melyek a benzaldehid egységben különböző szubsztituenst tartalmaznak. Az így előállított vegyületekből kiindulva Knoevenagel domino hetero Diels-Alder reakcióval kondenzált O,N-heterociklus előállítása N,N-dimetilbarbitursavval. E vegyület szintézise 5 lépésben történt. A szakdolgozatom célkitűzése volt bioaktív vezérmolekula olyan származékainak előállítása, melyekben a kondenzált aromás gyűrű halogén, nitro szubsztituenseket tartalmaz, vagy egy naftil egységgel helyettesítjük és vizsgáltam ezek a változtatások hogyan befolyásolják a sejtosztódásgátló hatást.
Leírás
Kulcsszavak
5-metoxiszalicilaldehid, Hetero Diels-Alder reakció, domino reakció
Forrás