Lantanoida-bentonitok előállítása, szerkezeti és felületi jellemzésük

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Természetes kalcium-bentonitot módosítottam lantanoidaionokkal. Több radioanalitikai módszerrel bizonyítottam, hogy megtörténik a kétértékű ionok háromértékű ionokra való cseréje. Eközben a módosított montmorillonitnak a szerkezeti változásait is figyelemmel kísértem. Azt tapasztaltam, hogy a módosítás következtében néhány lantanoidaion (Y3+, La3+, Ce3+) túlcserél a kationcsere-kapacitás értékénél, illetve szerkezeti vastartalom csökken. A lantanoidaion szorpció kinetikai vizsgálata során megállapítottam, hogy lantanoida-, kalcium- és vasionok koncentrációja három lépcsős változáson megy át. Vizsgáltam továbbá egyértékű 137Cs+- ion szorpcióját, ill. a 137Cs+- és 36Cl- -ionok migrációját lantanoida-bentonitokban. Az eredmények alapján, a radioaktív hulladékoknak a környezettől való elhatárolására a lantanoidaionokkal módosított bentonit is alkalmas. Tehát megfelel földtani-, ill. mérnöki gát alapanyagaként, amit empirikus adatok is alátámasztanak.


Natural calcium bentonite was modified with lanthanoid ions. Several radioanalytical methods were used to prove the successful cation exchange procedure between the divalent and trivalent ions. Meanwhile, the structural change of the modified bentonite was followed. As a result of this modification some lanthanide ions (Y3+, La3+, and Ce3+) exchanged over the cation exchange capacity and the structural iron content decreased. The concentration of lanthanoid, calcium and iron ions undergoes a three-step change during the kinetic study of lanthanoid ion sorption. Additionally, the sorption of the monovalent 137Cs+ ion as well as the migration of monovalent 137Cs+, and 36Cl- ions in the modified bentonites were investigated. On this basis, lanthanide modified bentonites are also suitable for the separation of radioactive waste from the environment. So, it is good material for geological and engineering barriers.

Leírás
Kulcsszavak
lantanoida-bentonit, radioanalitikai módszerek, lanthanoid bentonite, structural analysis, radioanalytical methods, szerkezetvizsgálat
Forrás