A hátrányos helyzet és a deviancia kapcsolata a fiatalkorú bűnelkövetők körében

Dátum
2012-05-17T04:58:41Z
Szerzők
Cserhalmi, Elinor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a hátrányos helyzet és a deviancia kapcsolatát igyekeztem kifejteni a fiatalkorú bűnelkövetők körében. Próbáltam következtetéseket levonni, hogy a környezetük mennyire befolyásolja őket, és hogy a hátrányos helyzet mennyiben járul hozzá a deviáns viselkedésükhöz. A különböző szocializációs színterek hatását sorra véve arra az eredményre jutottam, hogy a családi háttérnek, az iskolai élményeknek, illetve a baráti kapcsolatoknak valóban nagy jelentősége van a fiatalok jövőjének és döntéseinek szempontjából. Így még több figyelmet kellene szentelnünk a veszélyeztetett gyerekeknek, fiataloknak. A kutatásomban félig strukturált interjút készítettem a Debreceni Javítóintézetben javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalokkal. Kíváncsi voltam a családi hátterükre, baráti kapcsolataikra, iskolai tapasztalataikra, javítóintézeti életükre és a jövő orientációjukra. Összegzésként arra törekedtem, hogy rávilágítsak a sarkalatos pontokra, amit szem előtt tartva képesek lehetünk hatékonyabban alkalmazni a prevenciós tevékenységeket.
Leírás
Kulcsszavak
deviancia, fiatalkorú bűnelkövetők, hátrányos helyzet, javítóintézet
Forrás