A TIGÁZ Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzése

Dátum
2011-11-03T11:40:56Z
Szerzők
Virág, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a TIGÁZ Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzését végeztem el a vállalat 2006-2010-es beszámolói alapján. A dolgozatom első fejezetében a gazdasági elemzés elméleti hátterét ismertettem. Kifejtésre került az elemzés alapjául szolgáló éves beszámoló jelentősége, formái, alkalmazásának befolyásoló tényezői. Továbbá részletesen bemutattam az elemzés területeit, az alkalmazható mutatószámokat és azok főbb jellemzőit. Ezt követően a választott társaságot, a TIGÁZ Zrt- t mutattam be, kezdve a történeti áttekintéstől, a vállalat jelenlegi helyzetéig. Említést tettem a cég főbb tevékenységeiről, kapcsolatrendszeréről, célkitűzéseiről, valamint röviden jellemeztem a számviteli politikájának sajátosságait. A vállalat bemutatását követően tértem rá dolgozatom fő témájára, a cég vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének elemzésére, valamint hatékonyságának jellemzésére. Az elméleti áttekintésben ismertetett mutatók alapján igyekeztem átfogó képet nyújtani a társaság gazdasági helyzetéről, valamint táblázatokkal és ábrákkal tettem még szemléletesebbé a gazdálkodási folyamatok alakulását. A következő részben a kapott eredmények alapján következtetéseket vontam le a társaság gazdasági helyzetéről, valamint javaslatokat tettem, az egyes területek jobbá tételére, a piaci pozíció javítására. Végül röviden összegeztem a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének és hatékonyságának kiemelkedőbb pontjait.
Leírás
Kulcsszavak
gazdasági elemzés, hatékonyságvizsgálat
Forrás