Csenger vonzáskörzetének komplex vizsgálata

Dátum
Szerzők
Nagy, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásom Csenger vonzáskörzetének vizsgálatával foglalkozik. Elemzésem célja az, hogy Csenger négy ágazatra - kiskereskedelem, foglalkoztatás, egészségügy és oktatás - vonatkozó komplex vonzáskörzetét feltárjam, és bemutassam az elmúlt években lezajlott változásokat, valamint ezek magyarázatára is sor kerül. A vizsgálat legfontosabb következtetései a következők. Az ágazati vonzáskörzetek vizsgálatakor megfigyelhető volt, hogy ágazatonként eltérő tendenciák érvényesültek, amelynek hátterében társadalmi és gazdasági folyamatok álltak.
Leírás
Kulcsszavak
vonzáskörzet-számítás, ágazati vonzáskörzetek vizsgálata, kiskereskedelem, középfokú oktatás
Forrás