Между прошлым и будущим: анализ романов Владимира Сорокина «День опричника» и «Сахарный Кремль»

Dátum
2014-05-27T09:34:34Z
Szerzők
Kovács, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom témája Vlagyimir Szorokin orosz kortárs író két művének, "Az opricsnyik egy napja" és "Cukor Kreml" c. regények elemzése. Az első fejezetben az orosz irodalom történetét vázolom nagy vonalakban a II. világháborútól napjainkig. A második fejezetben Vlagyimir Szorokin munkásságát igyekszem bemutatni. A harmadik fejezet pedig a két regény elemzése. Ezeken keresztül szerettem volna vázolni V. Szorokin írói eszközeit és ezen két művének jelentőségét.
Leírás
Kulcsszavak
Szorokin, opricsnyik
Forrás