A gyermek eredményes nevelése érdekében való összehangolt működés család és óvoda között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban arra szeretnék rávilágítani, hogy a gyermek első három évében biztos pontot nyújtó édesanya a gyermek napjának nagy részében nem lesz már jelen, miután a gyermek óvodába kerül. Napjának nagy részét az intézményben tölti az óvodapedagógusokkal, akik igyekeznek édesanyjukat helyettesíteni az óvodában töltött idő alatt. Nagyon fontosnak tartom a szoros együttműködést az anya, mint szülő és az óvodapedagógus, mint nevelő részéről egyaránt a gyermek problémamentes fejlődése érdekében.Dolgozatom célja, hogy rávilágítsak mennyire fontos a nyílt kommunikáció gyermek és szülő, szülő és óvodapedagógus között, hiszen partnerekként, szorosan együttműködve tehetünk csak az eredményes nevelés érdekében. Fontos, hogy kölcsönös bizalmi kapcsolatot tudjunk kialakítani a szülőkkel, hogy megfogadják tanácsainkat, elfogadják észrevételeinket és ne támadásnak vegyék azokat.

Leírás
Kulcsszavak
óvoda, család, együttműködés, kapcsolat
Forrás