Cégek születése - cégbejegyzési eljárás

Dátum
Szerzők
Kiss, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom első részében szeretnék kitérni röviden a társasági jog történetére, társasági jog alapelveire, cégbíróság, cégközlöny, céginformációs szolgálat feladataira. A második fejezetben a gazdasági társaságok születését, a létesítő okirat tartalmát, az előtársaság és a gazdasági társaságok szervezetét vizsgálom meg. Valamint a korlátolt felelősségű társaság alapításával foglalkozom. Harmadik fejezetben a cégbejegyzési eljárással és az egyszerűsített cégeljárással változásbejegyzési eljárással szeretnék foglalkozni különös tekintettel a korlátolt felelősségű társaság cégbejegyzési eljárásával. Negyedik fejezetben kitérek Ptk. hatálybalépését követően az eljárásjogi szabályok, az iratmintáknál kérelem nyomtatványoknál felmerülő problémákra, a hatáskörök változására, az okiratok változására.
Leírás
Kulcsszavak
Cégbejegyzés, Társasági jog
Forrás