Az LMBTQ+ személyek metareprezentációja és ezek összefüggéseinek vizsgálata a társas támasszal, valamint a mentális egészséggel

Dátum
Szerzők
Pap, Dorka Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen kutatás azon kérdésekre kereste a választ, hogy van-e összefüggés a felnőtt LMBTQ+ személyek metareprezentációja és észlelt társas támasza, mentális egészsége, valamint coming outjának mértéke és az arra érkező reakciók között; a különböző szexuális orientációjú személyek különböző mértékben észlelik-e a feléjük irányuló sztereotípiákat; van-e kapcsolat az LMBTQ+ személyek által észlelt társas támasz és mentális egészség között; valamint, hogy van-e összefüggés az LMBTQ+ személyek coming outjának mértéke, az arra érkező reakciók és az észlelt társas támasz, valamint a mentális egészség között. Az eredmények alapján összefüggés mutatkozott aközött, mennyire negatívan észlelik az LMBTQ+ személyek a feléjük irányuló sztereotípiákat, és a mentális egészség egyik összetevőjének, az alkotó-végrehajtó hatékonyságnak a mértéke között között; a mentális egészség és a társas támasz között; valamint a coming out mértéke és az arra érkező reakciók, illetve a társas támasz és mentális egészség (leginkább az alkotó-végrehajtó hatékonyság összetevő) között.
Leírás
Kulcsszavak
LMBTQ+, metareprezentáció, sztereotípia, társas támasz, mentális egészség
Forrás