Szállodák működési folyamatai és minősítési rendszerük bemutatása a Platán Hotel**** példáján

Dátum
Szerzők
Sárosi, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Záródolgozatom témája a minőség, szállodák osztályokba sorolása, kritériumrendszereinek bemutatása. Témaválasztásomban a szakmai kíváncsiság vezérelt. A kapcsolódó fogalmak körül járása után bepillantást nyerhetünk a szállodán belüli munkafolyamatokba, különösképp a recepciósok tevékenységi köreit ismertetem. Természetesen szót ejtek a gyakorlati feladataimról is. A dolgozat további részeiben kifejtem, mi is az a Hotelstars, hogy kapcsolódik a minőséghez, milyen követelményeknek kell megfelelnie egy szállodának, s hogyan működik az önminősítő rendszer. SWOT-elemzés keretében megvizsgálom a Platán Hotel**** előnyeit/hátrányait. Végül a jövőbeni tervekre, lehetőségekre/veszélyekre hívom fel a figyelmet.
Leírás
Kulcsszavak
szálloda, minőség, turizmus, Platán Hotel, Hotelstars
Forrás