Varázsvesztett világ?

Dátum
Szerzők
Lóczi, Zoltánné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A gyermekek számára a mesék a világ megértését, újragondolását jelentik, hiszen a me-sei gondolkodás által a gyermekek a számukra félelmetes, érthetetlen világot képesek újragon-dolni és befogadni. A mai kor gyermekeit is érik traumák, születésüktől kezdve egészen ka-maszkorukig, éppúgy, mint évezredekkel ezelőtt, és a mesének éppen az a dolga, hogy ezeket a traumákat feloldja. A dolgozat Lázár Ervin meseírói munkásságának három korszakából ki-választott mesék elemzésével szeretné bemutatni a tündérmese műfaji jellemzőinek továbbélé-sét a magyar kortárs gyerekirodalomban.A szakdolgozat célja, hogy bemutassa, hogy hogyan alakulnak, fejlődnek a klasszikus népmesei elemek meséről-mesére, korszakról-korszakra „lázárervines” variációban, mely végig kíséri minden művét az önzetlen szeretet hangnemében. A szakdolgozat bizonyítani szeretné, hogy kellenek és szükségesek e mesék megismertetése az óvodásokkal, hiszen egy olyan érték-rendet közvetít, amely mást mutat a felnőttnek, mást a gyermeknek.Az emberekben él a vágy a mesére.
Leírás
Kulcsszavak
mese, Lázár Ervin, tündérmese, irodalmi nevelés, kortárs gyermekirodalom, óvodai nevelés
Forrás