Forex kereskedés a technikai elemzés alapján

Dátum
2013-05-09T07:49:27Z
Szerzők
Marcsek, Norbert
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban bemutatom a nemzetközi devizapiachoz kapcsolódó alapfogalmakat, melyek elengedhetetlenül szükségesek a tőzsde ezen piacának megértéséhez. A tőzsdei árfolyamok előrejelzéséhez és elemzéséhez szolgáló technikai analízist négy fő szerkezeti egységben mutatom be. Az első részben a technikai elemzés fogalma és általános jellemzői, a különböző grafikontípusok, valamint a japán gyertyák eredete és felépítése kerül bemutatásra.Ezt követően külön szerkezeti egységben tárgyalom a trendelemzés során alkalmazott elemzési technikákat.A technika elemzés harmadik fő területét az indikátorok alkotják, amelyek típusait az általuk vizsgált területek szerint, négy csoportra osztva ismertetem.A negyedik szerkezeti egységben a technikai alakzatok elemzése következik három csoportra bontva.Szakdolgozatom befejező részeként a két legjelentősebb azon tőzsdei elméletet foglalom össze, amelyek nélkül a mai modern technikai elemzés kifejlődése nem valósulhatott volna meg.Szakdolgozatom fő célja a tőzsdei kereskedés, kiváltképp a Forex piacán történő devizakereskedés során leggyakrabban használt elemzési eszközök gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása volt. Ezen kívül igyekeztem betekintést nyújtani, hogy mi is az a Forex, hogyan működik, és milyen lehetőségeket kínál a „hétköznapi” ember számára.
Leírás
Kulcsszavak
Forex, Devizapiac, Tőzsde, Technikai alakzatok, Technikai elemzés, Indikátorok
Forrás