CHANGING OF CHOICES OF DAY-NURSERY AND FAMILY CARE AMONG THE YEARS 2006-2016 A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ÉS A CSALÁDI NAPKÖZI VÁLASZTÁSÁNAK ALAKULÁSA 2006-2016 KÖZÖTT

Dátum
Szerzők
Mező, Ferenc
Mező, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
The aim of this study is to explore the correlations between the number of day-nurseries (n = 543-755) and family daycare (n = 60-1195) operating between 2006 and 2016, as well as the number of children (n = 1313960). The study used secondary data collection (data made public by the Central Statistical Office) to prepare for data analysis. Our results show strong rank correlations (rs >0,9; p ≤ 0,05) among the years and the number of day-nurseries and family daycares, and the number of children enrolled in these.
E tanulmány célja, hogy feltárja a 2006-2016 közötti időszakban működő bölcsődék (n = 543-755) és családi napközik (n = 60-1195) számbeli, illetve a gyermekek létszáma (n = 1313960) szerinti együttjárásokat. A vizsgálat szekunder adatgyűjtést (a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánossá tett adatokat) alkalmazott az adatelemzés előkésztése érdekében. Eredményeink erős rang-korrelációk (rs >0,9; p ≤ 0,05) mutatnak az évszámok, a bölcsődék és családi napközik, továbbá az ezekbe beíratott gyermekek száma között.
Kulcsszavak
day-nursery, family daycare, bölcsőde, családi napközi
Forrás