A lakás-takarékpénztári tevékenység bemutatása Magyarországon

Dátum
2014-03-31T08:09:20Z
Szerzők
Német, Niké
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat célja bemutatni a hazai lakás-takarékpénztári tevékenységet – ideértve a felhasználhatóság sajátos jegyeit is –, és vizsgálni a megtakarítási hajlandóság motiváló tényezőit. A választott téma azért érdekes, mert a lakáscélú megtakarítás előnyeit már egyre többen ismerik fel, s a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy vonzerejük folyamatosan nő. A szakdolgozat témájával kapcsolatban elsőként lakástakarékosság kialakulásának történetét ismerhetjük meg. Bemutatásra kerül a hazai rendszer működési elve, amely kialakításának eredeti célja, hogy segítse a lakáscélok önerőből történő megvalósítását ösztönözve ezzel az előtakarékosságot. Az elméleti alapok mellet fontosnak tartom a hazai lakás-takarékpénztári piac jellemzőinek bemutatását, s ezen kívül választ kapunk arra, hogy milyen tényezők játszhatnak szerepet a megtakarítási hajlandóság hátterében. Sor kerül a hazai lakáskasszák specifikumainak, illetve a vizsgált szektor keresleti és kínálati oldalainak ismertetésére is. A lakás-takarékpiaci környezet vizsgálatára a PESTEL - modell elemein végighaladva kaphatunk tágabb ismereteket, s ezen túl indokoltnak láttam a hazai lakás-takarékpiac versenykörnyezete- ideértve a piaci szereplők konkurencia elemzésének eredményeit is bemutatni.
Leírás
Kulcsszavak
megtakarítás, lakás-takarékpénztár
Forrás