A Lisszaboni Szerződés hatása Magyarországra és az Európai Unióra

Dátum
Szerzők
Gyarmati, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Ezen tanulmány legfőbb célja a legutóbbi uniós szerződés vívmányainak és eredményeinek vizsgálata, hogy milyen változtatásokat eszközölt az intézmények, tagállamok és az uniós polgárok életében. A dolgozat kitér az előzetesen kitűzött célokra is, és megvizsgálja, sikerült-e elérni őket, majd felvázol olyan hipotéziseket, melyek legnagyobb eséllyel lehetnek a következő nagy reformszerződés tárgyai. Az Európai Unió ugyan sok fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben, azonban továbbra is jelen vannak a szervezet működését korábban is megnehezítő elemek. Így joggal merül fel a kérdés: elérték a jogalkotók a Lisszaboni Szerződéssel, amit predesztináltak? Viták a belpolitikáról, külpolitikáról, jogállamiságról, költségvetésről mindennaposnak számítanak, melyek oda vezettek, hogy a megerősödött euroszkepticizmus miatt már az Európai Unió létjogosultságát is vitatják bizonyos körökben. A tanulmány megállapítja, hogy az elmúlt évtizedben felmerülő új kihívások és a változó világpolitika következtében szükségessé válik egy új reformszerződés, hogy a szervezet megfelelően tudja képviselni a kontinens érdekét világszerte, ahogy azt gazdaságának mérete indokolná. A szerződés felkészítette az Uniót a szervezet kibővülésekor jelentett legnagyobb problémákra, mint a belépő keleti tagállamok, vagy a gazdasági világválság, azonban idővel újabb kihívások merültek fel, melyekre a Lisszaboni Szerződés alapján már nem biztos, hogy megfelelően tud reagálni az Unió. Az biztos, hogy a következő évtized is rengeteg változást fog eszközölni ahogy az egész világ, úgy Európa életében is.
Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, Lisszaboni Szerződés
Forrás