A nemzeti könyvtárak weboldalainak összehasonlító elemzése

Dátum
2006-07-26T15:44:48Z
Szerzők
Mógáné Dragos, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A könyvtárak szerepe és ezzel együtt szolgáltatásaik folyamatosan változnak. A jelenlegi fejlõdési szakaszban az Internet az egyik leghatékonyabb eszköz ahhoz, hogy a könyvtár szolgáltatásairól — hagyományos és online szolgáltatásokról egyaránt — a könyvtári honlapokon keresztül minél szélesebb réteg szerezzen tudomást és vegye igénybe idõ- és helykorlátok nélkül. A kialakuló eszköz, módszer hatékonysága és használhatósága számos tényezõ függvénye, így "érdemes elemezni a virtuális olvasószolgálati pultokat, a honlapokat, rávilágítani esetleges gyengeségeikre, s megerõsíteni erényeiket. Talán nem haszontalan összefoglalni azokat a szempontokat, amelyekre figyelni érdemes, amikor ezt az eszközt 'bevetve' a könyvtár egy másfajta nyilvánosságot vállal, amikor csak ez a megmérettetés, a véleményvagy ítéletalkotás egyetlen alapja." Az összehasonlító elemzések segítséget nyújthatnak a weboldalak továbbfejlesztéséhez és ezáltal az olvasói igények jobb kielégítéséhez. A nemzeti könyvtárak honlapjaikon keresztül meghatározó szerepet játszanak a nemzet könyvtárai honlapjainak kialakításában. Dolgozatom a honlapok fejlesztéséhez kíván hozzájárulni... Dolgozatom elsõ részében összefoglalom, hogyan változtak az elmúlt idõszakban a könyvtári szolgáltatások, ezt követõen rátérek a könyvtári webhelyek szolgáltatáson belüli szerepére, majd ismertetem a felhasználóbarát weboldalakkal szemben támasztott követelményeket. A három kiválasztott könyvtár weboldalait a használhatóság oldaláról, a kívánt tulajdonságok jellemzõit meghatározó szempontok szerint vizsgálom. Az összehasonlíthatóság, az azonos elbírálás érdekében egy egységes értékelési módszert állítottam össze. A pontozásos eljárás alapjait, majd magát az eljárást is ismertetem. A weboldalak tartalmi ismertetése elsõsorban a könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokra, gyûjteményeik összetételére, adatbázisaikra és a rendelkezésre álló számítógépes keresési lehetõségekre koncentrál, az értékelés a használhatóságra. Összegzésül az elemzés eredményeit egy táblázatban foglalom össze.
Leírás
Kulcsszavak
nemzeti könyvtár, honlap, összehasonlító elemzés, Library of Congress
Forrás