Eltérő hatóanyagtartalmú gyomirtószerek hatásának vizsgálata kukoricában a hangácsi Simonvölgy tanya közelében

Dátum
2012-04-23T07:49:01Z
Szerzők
Kálvin, János
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban 2 preemergens (Guardian Max és Lumax) valamint 4 posztemergens (Motivell Turbo; Ordax; Laudis; Calaris)készítmény hatékonyságát hasonlítottam össze.A kísérlet során arra kerestem a választ, hogy gazdaságunk területén az egyes herbicidek,illetve herbicid kombinációk milyen hatékonysággal bírnak, valamint kukoricatermesztési technológiánkba mely herbicid(ek)illetve herbicidkombináció(k) illeszthető be a legjobban a későbbiekben. Összességében azt állapítottam meg, hogy a parlagfűvel, a madárkeserűfűvel, nagy útifűvel, szulákkeserűfűvel és a madársóskával szemben valamennyi szer kiválóan hatott, mert a felsorolt fajok mindegyike eltűnt a felvételezési pontokról. Az alkalmazott herbicidek közül a Lumaxot találtam a leghatékonyabbnak, mert egyedül a tarackbúzával és a varjúmákkal szemben mutatott némi gyengeséget, de ez sem tekinthető számottevőnek. Így egy olyan gyomflórával rendelkező területen mint amin a kísérletet végeztem kiválóan bizonyított. Valószínűleg sikere abban rejlett, hogy a csapadékkal nem volt gond és kellőképpen ki tudta fejteni a hatását.
Leírás
Kulcsszavak
gyomirtás, preemergens, posztemergens, kukorica, Simonvölgy tanya,, Hangács, Guardian Max, Colombus, Lumax, Motivell Turbo, Ordax, Laudis, Calaris.
Forrás