A 65 év feletti lakosság influenza elleni átoltottságának vizsgálata az Európai régióban

Dátum
Szerzők
Túri, Fanni Renáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Nemzetközi ajánlásoknak megfelelően az influenza elleni védőoltás térítésmentesen elérhető a fokozott kockázatnak kitett csoportok számára az európai országokban. Ennek ellenére a 65 év feletti magas rizikóval rendelkező célcsoport körében rendkívül alacsony az átoltottsági arány világszerte, annak egészségre gyakorolt pozitív hatásai ellenére is. Kutatásunk során célunk az volt, hogy egy ökológiai vizsgálat segítségével megvizsgáljuk, hogy a 2014-es évben megfigyelhető influenza elleni átoltottsági arány 30 ország tekintetében hogyan függ össze a 65 év feletti populációban az influenza szövődményei által okozott halálozással, valamint különböző egészségdeterminánsokkal kapcsolatos indikátorokkal az európai országokban. Elsődlegesen a European Health for All (HFA) adatbázisából, illetve a Global Burden of Disease (GBD), és a Eurostat nyilvánosan elérhető adatbázisaiból kerültek adatok kiválasztásra és felhasználásra. Az adatsorok közötti összefüggések elemzésére egyváltozós lineáris regressziós modelleket alkalmaztunk. Az eredmények regressziós koefficiensekkel kerülnek bemutatásra. Az összefüggéseket akkor tekintettük szignifikánsnak, ha az adott statisztikai eljárásból származó p-érték kisebb volt, mint 0,05. A 2014-es évben a legalacsonyabb időskori átoltottság Észtországban volt megfigyelhető (1,4%), a legmagasabb pedig az Egyesült Királyságban (72,8%), amely még mindig nem érte el a WHO által definiált 75%-os ajánlott átoltottsági arányt. Eredményeink alapján, lineáris kapcsolatot feltételezve, az időskorúak influenza elleni átoltottságának mértéke mérsékelten erősen függ össze a várható élettartammal (b=0,06, p<0,001) és szintén mérsékelten erősen a jövedelemmel (b=0,0005, p=0,002). További szignifikáns negatív, mérsékelten erős összefüggés volt látható az időskori halálozás kapcsán (b=-27,66, p<0,001), valamint a keringés okozta(b=-33,54, p<0,001), és a cerebrovaszkuláris megbetegedés okozta halálozás (b=-8,46739, p<0,001) függvényében. Vizsgálatunk alapján kijelenthetjük, hogy az influenza elleni átoltottság arányának növekedése pozitív hatással lenne a 65 év feletti populáció egészségi állapotára és várható élettartamára nézve egyaránt, mely a kardiovaszkuláris halálozás indirekt csökkentésében is meghatározó szerepet tölt be.
Leírás
Kulcsszavak
influenza
Forrás