A szőlővenyige hasznosításának elméleti alapjai Tokaj-Hegyalján

Dátum
Szerzők
Póka, Cintia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A fenntartható fejlődés jegyében, a melléktermékek hasznosításának egy lehetősége a szőlővenyige energetikai célú felhasználása. Dolgozatomban ennek elméleti alapjait tártam fel Tokaj-Hegyalja területére vonatkozóan.
Leírás
Kulcsszavak
Tokaj-Hegyalja, szőlővenyige, biomassza, megújuló energiaforrások
Forrás