Szamos menti fűz-nyár ligeterdők diverzitásának vizsgálata, különös tekintettel az invazív fajokra

Dátum
Szerzők
Varga-Tóth, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban három Szamos menti puhafaligeterdő cönológiai felvételezését végeztem el. Leginkább arra voltam kíváncsi, hogy milyen a természetességi állapotuk ezen erdőknek, illetve az invazív fajokkal való fertőzöttségüket szerettem volna felmérni. Különféle diverzitási értékek számításával hasonlítottam össze a három erdő terület növényzeti diverzitását.
Leírás
Kulcsszavak
Szamos, ártéri ligeterdő, diverzitás
Forrás