Methods to measure low cross sections for nuclear astrophysics

Dátum
2012-05-22T07:40:09Z
Szerzők
Szücs, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
One aim of experimental nuclear astrophysics is to measure nuclear parameters below the Coulomb barrier. In this energy range the cross sections are dropping exponentially with decreasing energy, therefore very low reaction yields should be measured. To measure these low yields the sensitivity of the detection system should be enhanced, which can be done either by suppressing the laboratory background of the used gamma-detectors or by detection of increased signal. In my thesis I deal with these two ways of sensitivity improvement. The laboratory background reduction possibility was investigated by an actively shielded detector at underground laboratories with different depth. The signal enhancement possibility was studied in activation method, which was combined with X-ray detection. With this method alpha induced cross section at low bombarding energy on 169Tm were measured. A kísérleti nukleáris asztrofizika egyik célja, hogy a Coulomb gát alatt szolgáltasson reakció paramétereket. Ebben az energiatartományban exponenciálisan csökkenő hatáskeresztmetszetek miatt nagyon kis reakcióhozamokat kell detektálni. A kis hozamok mérése fontossá teszi az érzékenység növelését, ami a gamma-detektorokban fellépő laboratóriumi háttér csökkentésével vagy a jel nagyságának növelésével érhető el. Mindkét érzékenységnövelő módszerrel foglalkoztam. A laboratóriumi háttércsökkentés lehetőségét egy aktív árnyékolással rendelkező detektorral vizsgáltam különböző mélységű földalatti laboratóriumokban. A jelnövelés lehetőségét az aktivációs módszerben tanulmányoztam, a bomlást követő karakterisztikus röntgensugárzás detektálásával. A módszer alkalmazásával alfa indukált hatáskeresztmetszeteket mértem 169Tm izotópon kis bombázó energiák mellett.
Leírás
Kulcsszavak
magasztofizika, nuclear astrophysics, földalatti fizika, underground physics, hatáskeresztmetszet, cross section
Forrás