Cigája és német feketefejű tenyészkos jelöltek hústermelő képességének vizsgálata ultrahangtechnika alkalmazásával

Dátum
Szerzők
Molnár, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A juh (Ovis aries) húsa, gyapja, teje és gereznája miatt egyaránt hasznos iparcikk, így az elsőként domesztikált fajunk közé tartozik. Napjainkban legkeresettebb juh termék a juhhús, amely a világ hústermelésének 2,82%-át teszi ki. Magyarországon ezzel szemben az évi húsfogyasztás összesen 0,2-0,4kg/fő, amely nagyon kevésnek számít. A hazai piac és a külföldre exportált bárányok esetében egyaránt kívánatos a megfelelő húsforma. Mivel a tenyészállományt nem tudjuk levágni, így a vágott test tulajdonságaira közvetetten kell becsülnünk. Ugyanakkor ma már olyan technika is rendelkezésünkre áll, amely objektív mérésekre nyújt lehetőséget. Ultrahangos készüléket hatékonyan alkalmaznak a sertéságazatban, kisebb mértékben a szarvasmarháknál, azonban viszonylag kevés a felhasználása a hazai juhszektorban. A hazai törzskönyvezett növendék kosok hosszú hátizom vastagságának és bőr alatti hátfaggyú vastagságának az ultrahangos vizsgálata lehetőséget biztosíthat a fajták húsirányú nemesítéséhez. A mennyiségi tulajdonságok h2 értéke magas, a kívánatos húsformákat az egyedek jól örökítik utódaikra. Kutatásom során cigája és német feketefejű húsjuh kosokat vizsgáltam ultrahangos készülékkel a Debreceni Egyetem AKIT DTTI Kismacsi Gyakorlóhelyén és egy törteli magántenyészetben. Ezenfelül folyamatos test tömegméréseket is végeztünk az egyedeken. Célom, hogy olyan vonalakat szelektáljunk, melyek később alkalmasak továbbtenyésztésre. Vizsgálataimmal megállapítottam a két fajta felnevelése alatt a hátizom és faggyúzottság közti különbségét. Magyarország juhtenyésztése szempontjából jelentős fejlődést lehetne elérni a tenyészkos jelöltek ilyen irányú szelektálásával.
Leírás
Kulcsszavak
Juh, cigája, német feketefejű húsjuh, ultrahang
Forrás