Adatok a Kárpát-medencei barlangok pleisztocén nagyragadozóihoz

Dátum
2012-11-27T19:16:02Z
Szerzők
Bóni, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
I. Tömören áttekintettem a gerincesek kialakulását, valamint a ragadozók fejlıdését a pleisztocén üledékek jellemzésével. II. Külön kitértem a kutya, medve, macska és hiénafélék evolúciójára
Leírás
Kulcsszavak
lelőhely, ragadozó
Forrás