A szabad játék fejlesztő kompetenciái, érvényesülési lehetőségei a gyermek életében otthoni és intézményes környezetben

Dátum
Szerzők
Koi-Pinkóczi, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az emberek tevékenységének egy jellegzetes, sajátos formája a játék mely végigkíséri egész életünket, és amely tulajdonképpen már a születés után elkezdődik, attól a pillanattól kezdve, amikor a gyerek megfogja a csörgőt. Kényszerek nélküli, önként, szabadon választott tevékenységi forma, melynek varázsa minden korosztályt magával ragad. A játék a kisgyermekek legfontosabb tevékenysége, és amely cselekvést mindig öröm kísér, segítségére van a gyermekeknek abban, hogy jobban meg tudják ismerni az őket körülvevő világot, azt a társadalmat, amelyben élnek. A gyermeki játék folyamatosan változik, rengeteg fajtáját különböztetjük meg, melyek számos pozitív hatással bírnak a gyermek életében. Ilyen pozitív hatás a nyugtatás, feszültségoldás, a gyermeki vágyak örömteli kielégülése. A játék a nélkül fejleszti személyiségüket, hogy észrevennék, folyamatában alakulnak ki, változnak személyiségjegyeik, amelyek egyedivé formálják személyiségüket. Ha egy gyerekre egy adott dolog érzelmileg jelentősen hat, azt a játékában megismétli így mindenképp segíti a játék érzelmei feldolgozását. A szakdolgozat célja, hogy rávilágítson azokra a dolgokra, melyek a gyermekek játékának milyenségével, minőségével kapcsolatosak. Nagyon fontos, hogy a gyerekek számára életkorúknak megfelelően tartalmas, fejlettségi szintjüknek megfelelő játékok legyenek biztosítva, melyben túlsúlyba kerül a szabad játék, ezáltal egy boldogabb, felhőtlenebb gyerekkort biztosítható gyerekeink számára, így válhatnak kiegyensúlyozott, egészséges pszichikumú felnőtté. A játék során elsajátít a gyermek számos dolgot, többek között azt, hogy hogyan lehet örülni a sikereknek, hogyan viseljék el a kudarcot, hogy nem mindig a győzelem a fontos, hanem az együtt játszás. A gyerek számára a játék az élmény legfőbb forrása, innen ered legtöbb örömük. Nagyon fontos lenne, hogy keressék a többi gyermek társaságát akár az óvoda intézményén belül, akár a játszótéren, mert a másokkal való együtt játszás alkalmával fejlődik személyiségük, szociális kompetenciájuk. A téma problematikája, hogy a mai világban jelentősen megváltozott a gyerekek játékának milyensége, minősége, a felgyorsult életmódnak és a fejlődő technika vívmányainak köszönhetően. A dolgozatban bizonyítani szeretnénk, hogy miért fontos a szabad játék és miért kellene túlsúlyban lennie akár otthon, akár az óvodában, hipotéziseink azok, hogy sem otthon sem pedig az óvodában nem játszanak eleget szabadon a gyerekek. A mai gyorsan fejlődő informatikában és a technika vívmányaiban a hagyományos játékeszközök eltűnőben vannak, a számítástechnikai játékok és eszközök egyre inkább átveszik az irányítást, a gyerekjáték eszközök színterei leginkább az internet és a televízió, háttérbe szorítva a régi idők játékait, de nem fejlesztik az óvodáskorú gyermek készségeit.
Leírás
Kulcsszavak
szabad játék fontossága, személyiségfejlesztés
Forrás