Szociális földhasználat Hajdúnánáson

Dátum
Szerzők
Oláh - Pucsok, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A munkanélküliség napjaink egyik talán leginkább megoldásra váró, napirenden lévő problémája. A foglalkoztatáspolitika évről évre újragondolja a szegénységgel és a munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, programok menetét, hatékonyságát. A munkanélküliség és az abból következő alacsony életszínvonal nem csak az egyén problémája, hanem a családra, a társadalomra és a gazdaságra is kihat. Következményei generációkon átívelőek lehetnek, ezért nagyon fontosnak tartom azokat a megoldásokat, melyek hosszú távra biztosítanak alternatívát az álláskeresők és a szociálisan hátrányos helyzetűek számára. Szakdolgozatom alaptémájának a Hajdúnánáson működő szociálpolitikai „modellt” választottam, melyben a passzív ellátások mellett a munkanélküliség csökkentése és a hátrányos helyzet enyhítése érdekében alkalmaznak aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket is. Ezek a programok – a mezővárosi jellegből adódóan – szorosan összekapcsolódnak a mezőgazdasággal. Fontos, hogy az intézkedések komplexek és összefüggőek legyenek, melyek hosszú távú megoldásokat nyújtanak. Ahhoz, hogy egy közösség változást érjen el, és ne a hanyatlás, hanem a fejlődés legyen az uralkodó tendencia, szükség van arra, hogy a népesség a városban maradjon, biztosítsa az utánpótlást, munkaerejével hozzájáruljon a gazdaság fellendüléséhez. Dolgozatomban, két Hajdúnánáson működő aktív szociálpolitikai eszközt mutatok be. A Szociális Földprogramot és a Start Közmunkaprogramot. A dolgozat első részében a szakirodalmak alapján szeretném röviden áttekinteni a munkanélküliség jelenlegi helyzetét. A fejezet végén a munkanélküliségre és a hátrányos helyzetű csoportok problémáira adott válaszokat szeretném áttekinteni, főként néhány aktív szociálpolitikai intézkedés bemutatásával. A dolgozat második részében a földhasználati módok bemutatása után, arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen önkormányzati technikák lehetek működőképesek a hajdúnánási kísérletbe. A programokat a vezetők és a programok résztvevőinek szemszögéből szeretném bemutatni az interjúk alapján. Ezért, a fejezetet az interjúk elemzésével zárom. Nem célom a rendszer hatékonyságának komplex elemzése. Az utolsó fejezetben szeretném összefoglalni a dolgozat témáját, megvizsgálni, hogy hipotéziseim mennyire voltak helytállóak, végül pedig szeretném a következtetéséket levonni a dolgozatban tárgyaltak alapján.
Leírás
Kulcsszavak
agrár, szociális, aktív szociálpolitikai eszköz
Forrás