Tiszavasvári Fehérszik ex lege védett Természetvédelmi Terület

Dátum
2009-03-12T13:44:24Z
Szerzők
Bana, Adrienn Aranka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat megírását leginkább a szennyezés és annak mértéke okozta megdöbbenés indítatta, hiszen : „ A környezetünk védelme, állapotának megóvása alapvető feladatunk. Túl azon, hogy a környezetükben élőkkel szemben is felelőséggel tartozunk az egészséges feltételek biztosítását illetően, emberi kötelességünk, hogy pillanatnyi gazdasági előnyökért ne odázzuk el a problémák megoldását, terhelve ezzel az utánunk jövő generációkat. Különösen igaz ez a hulladékok elhelyezésénél, amikor is az ártalmatlanításnak egy olyan lehetséges megoldásáról van szó, amely még több évtizeden keresztül potenciális veszélyt jelenthet a környezetére. Feladatunk éppen az, hogy ezt a potenciális veszélyt a hulladéklerakók megfelelő helykiválasztásával, műszaki kialakításával, üzemeltetésével az elérhető minimumra csökkentsük.” (SZABÓ, 1999) Tehát a téma, amellyel foglalkozom a dolgozatban, számomra fontos és érdekes. Az egész esetről ugyan is a lányom születését követően szereztem tudomást, az első éves nyári szakmai gyakorlatom során. Az ügy igazából nem is tartozott az általam gyakorlati témának szánt közzé, ám nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Hihetetlen, hogy emberek ilyen jellegű károsításra képesek a saját, közvetlen környezetükben. A dolgozat során, a természetvédelmi területet, szennyezésnek a lefolyását, valamint a terület helyreállítása érdekében kidolgozott rekultivációs tervet szeretném bemutatni. A szennyezés sajnos nem mai keletű probléma. Aki szennyezni akar, az szennyez/károsít. Illegális hulladéklerakók, melyek a talaj és az élőhely degradációjához vezethetnek, vezetnek; Védett növény- és állatfajok vadászata, gyűjtése, ami a biodiverzitást, valamint az egyedszám lecsökkenését is eredményezheti; Területek (természetvédelmi) idegenforgalmi célú igénybevétele, ami élőhely romlást, pusztulást, illetve egyéb káros hatásokat eredményez.
Leírás
Kulcsszavak
hígtrágya szennyezés, flóra és fauna, környezetvédelem, rekultivációs helyreállítás
Forrás