Az élet roma szemmel

Dátum
Szerzők
Németh, Gréta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom a Magyarországon élő oláhcigányok témakörét vizsgálja. A dolgozatom célja, hogy ennek az etnikum történelmének, hagyományainak, kultúrájának ismertetésével, mai helyzetük bemutatásával és kutatásával ledöntsem a róluk kialakított sztereotípiákat, valamint minél jobban megismerjük Magyarországon élő cigányságot. A kutatásomat a saját településemen, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunmadarason végeztem, ahol az interjúzás segítségével kerültem közelebb az alanyokhoz. Az interjúalanyaim 20 és 35 év közötti oláhcigány nők és férfiak voltak. Két hipotézist fogalmaztam meg. Az első hipotézisem, hogy a magyarországi Jász-Nagykun-Szolnok megyében található Kunmadarason élő falusi oláhcigányok munkaerőpiaci státuszára jellemző az alkalmi munkavállalás. A második hipotézisem, hogy a Magyarországon élő oláhcigányok a magyar társadalomba való integrálódásuk során nem szakadtak el teljesen a roma hagyományok őrzésétől. A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy mindkét hipotézis igaznak bizonyult.
Leírás
Kulcsszavak
oláhcigányok, hagyományok, szokások, munkaerőpiaci helyzet
Forrás