Közvetítői eljárás a büntetőügyekben, kitekintés a német tettes-áldozat egyezség sajátosságaira

Dátum
2009-01-28T11:48:35Z
Szerzők
Nagy, Anita Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A sértett büntető eljárásjogunk "trónfosztott" szereplője. Hiszen ki is ő valójában? Csupán egy a tanúk közül. A bütetőeljárás menetére ezért vajmi kevés befolyással bír. Nem is beszélve annak végkimeneteléről. A sértetti érdekek háttérben állnak az állam büntetőhatalma mögött, a hagyományos igazságszolgáltatás célja nem az általa elszenvedett fizikai, érzelmi vagy anyagi sérelmek kompenzálása, hanem az, hogy az állam a büntetőjogi igényét érvényesítse.A sértett pedig csak meglehetősen hosszadalmas és közvetett módon kaphat némi kompenzációt.A közvetítői eljárás éppen erre a problémára jelenthet megoldást. Amennyiben a sértett és a terhelt megállapodnak valamiféle jóvátételről, az állam hajlanó lemondani a legalitás elvének megfelelő eljárásról, a büntetőhatalom maradéktalan érvényesítéséről.Természetesen mindezt megfelelő garanciák mellett és törvény adta keretek között.Bár a hagyományos
Leírás
Kulcsszavak
közvetítői eljárás a büntetőügyekben, kitekintés a német tettes-áldozat egyezség sajátosságaira
Forrás