A Brix Trade Kft. pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése 2005 és 2008 között

Dátum
2010-05-27T06:49:45Z
Szerzők
Szikszai, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája egy almafeldolgozással foglalkozó cég, a Brix- Trade Kft. 2005-tıl 2008-ig tartó idıszakban elért eredményének elemzése, valamint a jövedelmi és pénzügyi helyzetének bemutatása és megítélése a gazdasági elemzés nyújtotta mutatók segítségével. Témaválasztásomat elsısorban az indokolta, hogy Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az almatermesztés a mezıgazdasági ágazatok közül az egyik legnagyobb jelentıséggel bír, gyakran az almatermesztés „hazájának” is nevezik ezt a környéket. Az általam választott vállalkozás nem közvetlenül almatermesztéssel foglalkozik, de szoros kapcsolatban áll ezzel az ágazattal, mivel a feldolgozás alapanyaga az almatermelık által elıállított gyümölcs, tehát az almatermesztés helyzete természetszerőleg erıs hatást gyakorol a feldolgozásra is. Elemzésem során és a személyes találkozások alkalmával azt tapasztaltam, hogy a cég vezetısége mindent megtesz annak érdekében, hogy a feldolgozói tevékenységet megfelelı színvonalon tudja teljesíteni, azonban az általuk nem befolyásolható gazdasági és természeti környezet alakulása nem segíti a vállalkozás fejlıdését és gazdasági elırehaladását. Sajnos egyre nagyobb teret hódít a kínai almasőrítmény az európai piacon is, ami tovább rontja az ágazat jövedelmezı termelésének esélyét, mivel ez az olcsó termék lenyomja az árakat. Ennek hatása az, ami a termelıket is sújtja, mivel ez a tény okozza a több éve tartó alacsony felvásárlási árakat.
Leírás
Kulcsszavak
eredményvizsgálat, jövedelmi helyzet, pénzügyi helyzet, almafeldolgozás, Brix-Trade Kft.
Forrás