Kukoria (Zea mays L.) különböző posztemergens gyomirtási lehetőségei

Dátum
Szerzők
Láng, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a kukorica különböző posztemergens gyomirtási lehetőségei. Több készítményt vizsgáltam különböző kijuttatási időpontokban. Az eredményeket kiértékeltem a hatékonyságuk szerint. A kapott adatokat termés méréssel is összevetettem. Végül a kapott eredmények alapján tettem javaslatot felhasználásukra. Diplomamunkámmal, kísérleti eredményeimmel célom, hogy a felhasznált gyomirtószerek tulajdonságainak pontosabb ismeretéhez, hatékonyabb felhasználásához járuljak hozzá. A termelők számára a mindennapokban is hasznosítható információkat nyújtsak, melyek révén kukoricatermesztésük hatékonysága, eredményessége, jövedelmezősége növekedhet.
Leírás
Kulcsszavak
kukorica, gyomirtás, posztemergens gyomirtás
Forrás