A természetvédelmi szemlélet formálásának lehetőségei, módszerei az erdőhasználattan tantárgy keretében

Dátum
2009-03-05T10:39:58Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban vizsgálom:

  • az erdőgazdálkodás és természetvédelem kapcsolatát,
  • a környezeti- és természetvédelmi nevelés helyzetét a középfokú oktatás területén,
  • az oktatási intézményben a környezeti- természetvédelmi nevelés céljait, módszereit,
  • az általam összeállított kérdőív alapján a tanulók természetvédelmi ismereteit, szemléletét. A dolgozatomban célként fogalmazom meg a 12. évfolyam (bemenet) és a 14. évfolyam (kimenet) természetvédelmi szemléletének ismeretében, az erdőhasználattan tantárgy keretében történő természetvédelmi szemlélet formálásának lehetőségeit, és néhány javaslatot, lehetséges alternatívát vázolok fel a tantárgyra vetítve.
Leírás
Kulcsszavak
természetvédelem, erdőhasználattan, szakoktatás
Forrás