Az emberölés minősített esetei, valamint privilegizált esete

Dátum
Szerzők
Kucsera, Gergő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az emberölést bűncselekményét, annak minősített eseteit valamint privilegizált esetét vizsgáltam meg. Elsőként bemutatom ezen bűncselekmény szabályozásának a történetét, annak fejlődését. Ezt követően magának az emberölésnek a tényállási elemeire térek ki. Az emberölést el kell határolnunk a halált okozó testi sértéstől. Ezen elhatárolásnak a szempontrendszere került bemutatásra. Az emberölés minősített és privilegizált esetit külön-külön mutatom be. Ezen belül a legfőbb kérdés hogy miben térnek el az alap esettől, mi indokolja a szigorúbb vagy adott esetben az enyhébb elbírálást. Ezt követően az öngyilkosságban való közreműködéssel foglalkoztam, leginkább ennek és az emberölésnek az elkülönítésével, de a hasonlóságaira is fel kell hívni a figyelmet. Végezetül a jogos védelem témáját érintettem, ennek kapcsolatát az emberöléshez.
Leírás
Kulcsszavak
emberölés, minősített, privilegizált, halált okozó testi sértés, jogos védelem
Forrás