Az energia- és sportitalok fogyasztói és szakértői megítélésének kvalitatív vizsgálata

Dátum
Szerzők
Berencsi, Alexa
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az energiaitalok megítélését már megjelenésük óta szélsőségek övezik. Az italok mellett és ellen szóló érvek fogyasztói és szakértői körökben egyaránt élesen elhatárolódnak egymástól. Kutatásom célja a fogyasztói és a szakértői vélemények vizsgálatán keresztül közelebb kerülni az energiaitalok helyénvalóbb megítéléséhez, melyet jelentősen megnehezít az italok egyértelmű meghatározásának hiánya. A szekunder kutatásom során széleskörű szakirodalmi elemzést végeztem hazai valamint nemzetközi források felhasználásával. Az energiaitalok behatóbb ismertetése érdekében kitértem a piaci megjelenésükre és elterjedésükre valamint a termékek fogyasztói körére és fogyasztási tendenciáira, továbbá a szervezetre gyakorolt hatásaira egyaránt. A primer adatgyűjtés során feltáró kutatásokat végeztem. A szakértői szemszög alaposabb megismerése érdekében különböző tudományterületek képviselőivel folytattam interjúkat. A fogyasztói megítéléshez kvalitatív módszerek segítségével kerültem közelebb. Netnográfiai kutatás során elemeztem az online közösségek energiaitalokkal kapcsolatos meglátásait. Két fókuszcsoportos vizsgálatot is lebonyolítottam, külön az energiaitalok fogyasztását ellenzőkkel és az azt támogatókkal, melyek során a résztvevők attitűdjének precízebb megismerésére fektettem a hangsúlyt, ezért munkámat projektív technikák alkalmazásával színesítettem. Az elvégzett kutatásaim hátterében az alaphipotézist adó feltevés valóságalapjának megvizsgálási szándéka állt, miszerint az energia- és sportitalokhoz társított fogyasztói megítélések kettősséget mutatnak a társadalomban, mely egészen szélsőséges formákat ölthet a termékkel kapcsolatos magas szintű elfogultság, tehát kedveltség vagy elutasítás következményeképp. A bemutatott kettősséget tovább erősítik különböző tudományterületek képviselőinek eltérő szakértői meglátásai is. Vizsgálódásaim sikernek könyvelhetők el, mivel segítségükkel fényt derítettem előző feltételezéseim helytállóságára. Kutatási eredményeimből meghatározhatóvá váltak azok a tényezők melyek mentén az energiaitalokról közel egységes vélemény alkotható, ezek között szerepelt a szubjektíven értelmezett mértékletesség, és a vizsgált élelmiszerek árusításának korhatárhoz kötése. Alábbi feltáró kutatásaim alapot nyújthatnak kvantitatív kutatásokhoz, mellyel az energiaitalok megítélése jelentősen nagyobb fogyasztói populációt elérve válna elemezhetővé.
Leírás
Kulcsszavak
energiaital, sportital, kvalitatív kutatás, fogyasztói megítélés, szakértői megítélés
Forrás