A szülő szerepe a gyermekben rejlő tehetség felismerésében kora gyermekkorban

Dátum
Szerzők
Várdainé Oláh, Csilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat célja, hogy megvizsgálja, milyen lehetőségei vannak a szülőknek, családoknak a tehetségesnek vélt gyermek tehetségének kibontakoztatásában, fejlesztésében a kora gyermekkorban. Mivel a korai gyermekkorban kezdetben a szülő van legtöbbet a gyermekkel és ő ismeri legjobban a gyermekét, nagyon fontos, hogy fel tudják ismerni a tehetségcsírák első jeleit, hiszen a fejlesztés ebben a korban a legeredményesebb és leghatékonyabb. A kutatás két fő részből épül fel; egy elméleti rész szakirodalmi tanulmányok alapján és egy kérdőíves vizsgálat, amit online formában tudtak kitölteni a szülők. Feltevéseink szerint a családi háttér jelentősen befolyásolhatja a gyermek tehetségének kibontakozását, valamint a szociális háttér, a család és óvoda kapcsolata szintén fontos tényező lehet a tehetségcsírák korai felismerésében és az adekvát fejlesztésben.
Leírás
Kulcsszavak
tehetséggondozás, kora gyermekkor
Forrás