Ókori római nők jogi és társadalmi helyzete

Dátum
Szerzők
Macsuga, Vivien
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája az ókori római nők társadalmi és jogi helyzete. Akik éppen úgy a társadalmi élet mindennapjaiban részt vettek, mint bárki más, annyi különbséggel hogy ők nőnek születtek. Éppen ezért más társadalmi szerepeket láttak el, és különböző jogi szabályok vonatkoztak rájuk. Az antik Rómában a nők helyzetéről ezt vallották. ,, In multis iuris nostri articulis deterior est condicio feminarum quam masculorum” Ami arra utal, hogy a nők helyzete a jog rendelkezései miatt rosszabb, mint a férfiaké. Érdekelt továbbá hogy bárhogyan is, közvetve vagy akár közvetlenül befolyásuk lehetett-e a korszak politikájára. Voltak –e olyan nők akik annyira ambiciózusak voltak, hogy próbáltak kitörni a hétköznapi szerepekből. Hiszen kivételek mindig vannak. Mi is az amivel foglalkozhattak, milyen női szerepek léteztek? Házasságuk mennyiben volt kötelesség vagy éppen kényszer? Ezen kérdések mind foglalkoztattak, amikor elkezdtem a téma iránt érdeklődni. Szenvedélyem az adott kor iránt és az ok hogy a mai hanyatló társadalomban a női erkölcsök és erények kiveszni látszanak,motivált arra hogy egy olyan kort vizsgáljak,hol még e kardinális értékek nélkülözhetetlenek voltak.
Leírás
Kulcsszavak
római nők, Vesta-szüzek, nők polgárjoga, fiúszerelem, prostitúció, bábák, ókori Róma
Forrás