Új almafajták növekedési, terméshozási és gyümölcsminőségi tulajdonságainak vizsgálata

Dátum
Szerzők
Csihon, Ádám
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A világ almatermesztésének növekedése az elmúlt években nagyobb mértékű volt, mint a fogyasztás emelkedése. Az értékesítési nehézségeknek köszönhetően így a termesztés csak akkor lehet gazdaságos, ha egyszerre tudunk nagy mennyiséget és kiváló minőséget produkálni. A magas hozamoknak és minőségi követelményeknek megfelelni azonban kizárólag nagy termékenységű, kedvező áru-, és termesztési értékkel rendelkező fajtákkal lehetséges. Munkánk során olyan külföldi származású almafajták (‘Gala Venus Fengal’, ‘Gala Decarli-Fendeca’, ‘Galaval’, ‘Jugala’, ‘Gala Schnitzer (S) Schniga’, ‘Red Cap Valtod (S)’, ‘Early Red One’, ‘Jeromine’, ‘Crimson Crisp (Co-op 39)’, ‘Red Topaz’, ‘Wilton’s Red Jonaprince’, ‘Red Idared’, ‘Fuji September Wonder’, ‘Evelina’) összehasonlító vizsgálatát végeztük, amelyek keletkezési helyükön pozitív megítélésben részesültek, és a nyugat-európai ültetvényekben is egyre nagyobb számban használtak. Megfigyeléseink helyszínéül egy a Nyírségben található ültetvény szolgált, amelynek ökológiai adottságai jól reprezentálják a térség klimatikus viszonyait, így eredményeink jól alkalmazhatók az ország legnagyobb almatermesztő körzetében, az Észak-Alföldön is. Kísérleteinkben törekedtünk az almafajták terméshozási-, és gyümölcstulajdonságainak vizsgálata mellett azok növekedési sajátosságainak részletes leírására is. Utóbbiak ugyanis legtöbbször csak felületesen kezeltek mind a hazai, mind a külföldi fajtajellemzésekben. Fajtaértékelő munkánk során hazai termesztésre is alkalmasnak ítéltük a ‘Gala Decarli-Fendeca’, a 'Galaval', a 'Red Idared', a ‘Wilton’s Red Jonaprince’, az ‘Evelina’ és a 'Crimson Crisp' fajtát. Mindazonáltal szeretnénk megjegyezni azt is, hogy eredményeink nagy biztonsággal csak az észak-alföldi régióban tekinthetők referencia értékűnek. Ahhoz, hogy egy-egy alany-fajta kombináció teljesítőképességéről megbízható, mindenki számára jól hasznosítható információt nyerjünk (legyen szó bármely gyümölcsfajról), az ország több, eltérő klimatikus adottságú területén kellene fajtaértékelő munkát végezni, amely magába foglalja a legújabb külföldi származású fajták összehangolt vizsgálatát.
The world apple production grew greater in the last years, then the increase of the consumption. Due to the sales problem the production can only be economical if we ensure both high quantity and excellent quality at the same time. To satisfy the criteria of the high yields and the adequate quality is only possible if cultivars with good productivity and favourable producing characteristics are used. In our study apple cultivars originated from abroad (‘Gala Venus Fengal’, ‘Gala Decarli-Fendeca’, ‘Galaval’, ‘Jugala’, ‘Gala Schnitzer (S) Schniga’, ‘Red Cap Valtod (S)’, ‘Early Red One’, ‘Jeromine’, ‘Crimson Crisp (Co-op 39)’, ‘Red Topaz’, ‘Wilton’s Red Jonaprince’, ‘Red Idared’, ‘Fuji September Wonder’, ‘Evelina’) were studied, which are judged positively in their home country and are planted expansively in Western-European apple orchards. The place of the experiments was located in the Nyírség region, which presents adequately the ecological conditions of the surrounding areas, so the gained results can be easily adapted in the largest apple production site of the country, in the Northern Great Plain. During our work, growing characteristics in details were also described beyond the fruit bearing characteristics and fruit quality of the cultivars. Namely, the previous one is usually handled superficially both in the domestic and foreign studies. Based on our cultivar evaluations the following cultivars were found suitable for Hungarian apple growing: ‘Gala Decarli-Fendeca’, 'Galaval', 'Red Idared', ‘Wilton’s Red Jonaprince’, ‘Evelina’, 'Crimson Crisp'. Nevertheless it needs to note that our results can be considered as a benchmark safely only in the Northern Great Plain region. To obtain reliable information about the achievement of a rootstock-cultivar combination which can be useful for everyone (weather any fruit species), it should be essential to carry out organised evaluation works at several points of the country with different microclimate conditions, which includes the examination of the newest plant materials originated from abroad.
Leírás
Kulcsszavak
almafajták, apple cultivars, honosítás, növekedési tulajdonságok, terméshozási tulajdonságok, gyümölcsminőségi mutatók, adaptability, growing characteristics, fruit bearing characteristics, fruit quality
Forrás