Az érvényesség és bejegyezhetőség kérdése a Földhivatal eljárásában

Dátum
2014-05-20T06:48:32Z
Szerzők
Szabóné Lelesz, Edit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául az okiratok érvényességének kérdéskörét választottam, amely alapján az ingatlan-nyilvántartásba jogok bejegyezhetőek, tények feljegyezhetőek. Bevezetésképpen az ingatlan-nyilvántartás fogalmát, kialakulását mutatom be röviden, aztán az alapelvek rendszerét, kifejtve az okirat és a bejegyzés elvét. Kitérek az okiratok fajtáira, azok tartalmi és alaki követelményeire, a bejegyezhető jogokra és a feljegyezhető tényekre. Röviden bemutatom a földek tulajdonjogának megszerzését a hatályos Földtörvény szabályain keresztül, majd az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerint a jogorvoslati rendszert. Végül ismertetem a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának véleményét az ingatlan átruházási szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti és az ingatlan-nyilvántartási perek összefüggéseiről, valamint részletesen bemutatom az érvénytelenség eseteit a korábbi Ptk. és a hatályos Ptk. szabályainak tükrében.
Leírás
Kulcsszavak
érvényesség, bejegyezhetőség
Forrás