Tartósan munkanélküli férfiak szociálpszichológiai jellemzői

Dátum
2013-05-23T05:35:31Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a tartós munkanélküliség középkorú, közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező férfiak élethelyzetére kifejtett szociálpszichológiai tényezőit vizsgálja. A munkanélküliség gazdasági, szociális és pszichológiai következményei abban az esetben alakulnak ki és válnak egyértelműen láthatóvá, ha az egyén munkanélkülisége tartós, vagyis hosszú hónapokig elhúzódik. A tartós munkanélküliség különböző módon és mértékben hat az emberre, nemtől, kortól, iskolai végzettségtől függően. A munkanélküliségi helyzetből adódóan a szociális, fizikai és mentális állapotban bekövetkező változások is különbözőképpen hatnak, attól függően, hogy milyen volt az egyén korábbi életpályája, milyen a munkanélküliséghez való viszonya, mennyi ideig tart a munkanélküliség időtartama. A tartós munkanélküliség első hatása az anyagi veszteség, a jövedelemvesztés, amely nemcsak az egyént, de közvetlen családtagjait is érinti. A tartós munkanélküliség jelentős hatással van a munkanélkülivé vált személy családi és társas kapcsolataira, mindennapjaira, önértékelésére, egészségi állapotára is. A vizsgálat során olyan 45-59 év közötti tartósan munkanélküli, középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező, Hajdúszoboszlón élő férfiakat kérdeztem meg, akik legalább egy éve álláskeresők. A dolgozat elsősorban a tartós munkanélküliség férfiakra és családjukra gyakorolt hatásait vizsgálja, valamint a lehetséges kitörési stratégiákat mutatja be.

Leírás
Kulcsszavak
munkanélküliség, mentális állapot
Forrás