Az Európai Unió fejlesztéspolitikájának szerepe a magyar kis-és középvállalkozások versenyképességének növelésében a Baktalórántházi Járásban 2017-2020-ig

Dátum
Szerzők
Papp, Henrietta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban külön fókuszáltam a munkahelyteremtés, a növekedés és a beruházások ösztönzésére, valamint a vállalkozások fejlesztéspolitikájának jogi szabályozására. Célom, egy olyan kutatás volt melynek keretében szerettem volna bemutatni egy olyan hátrányos helyzetű térséget, ahol a munkanélküliségi ráta folyamatosan meghaladja az országos ráta másfélszeresét. A Járás illetékességi területén fő foglalkoztatók az Önkormányzatok, mivel nagyon alacsony a kkv-k száma. Az országban meglévő térségi különbségeket jól mutatja a reprezentatív felmérés. A szakdolgozatom befejező részében a kutatásaim alapján levonom a legfontosabb következtetéseimet. A kutatást megelőzően készítettem egy tervet, melyben megfogalmaztam, hogy akkor lesz sikeres a munkám, ha egy át fogó képet tudok adni a kkv-k működését befolyásoló tényezőkről (siker-kudarc).
Leírás
Kulcsszavak
fejlesztéspolitika, kkv, Európai Unió
Forrás